Mijn creatief aanbod

Theatermaker/ Regisseur:   De regie van toneelvoorstelling of acts voor schoolvoorstelling of een amateurvereninging. Een  bestaande tekst of een zelfgeschreven tekst tot een spraakmakende voorstelling regiseren. Ook ervaring met montagevoorstellingen.

Presentatie coach: Presentatietraining, individueel of in groepverband. Samen met Marlin de Bresser (www.marlindebresser.com/ )verzorgen we leiderschapscursussen voor studenten  en het bedrijfsleven, o.a. aan de studenten van Fontys Hogescholen. We leren je alles uit je presentatie te halen, We beginnen met het vegroten van inzicht in je eigen sterke en minder sterke persoonlijke eigenschappen. We leren je je sterke kanten te gebruiken en werken aan de ontwikkeling van de minder sterke kanten.

Dramadocent: Het verzorgen van dramalessen voor alle doelgroepen (basis-, middelbaar-, hoger beroepsonderwijs en volwassenen). In reguliere/ wekelijkse vorm of eenmalig zoals een workshop. Het verzorgen van Theater Kinderfeestjes!

Educatiefmedewerker: Het ontwikkelen van leerlijnen voor het cultuuronderwijs op basisscholen. Deze uitzetten binnen de school, inplannen van docenten en organiseren van de workshops/ lessen.

Actrice: Actrice bij theaterduo De Muzes en het spelen van schoolvoorstellingen. Meer informatie over onze werkzaamheden en Sinterklaasvoorstelling Pakjesjacht is te vinden op www.demuzes.nl